HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 11/2022

Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 20