MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ ĐƠN

 

 


Lưu ý: diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng mua bán.