Thông tin căn hộ:
  • Diện tích tim tường: 137,2 m²
  • Diện tích thông thủy: 131,2 m²
Xem thông tin bán hàng của căn hộ này