Thông tin căn hộ:
  • Diện tích tim tường: 27.7 m²
  • Diện tích thông thủy: 25.0 m²
Xem thông tin bán hàng của căn hộ này