Thông tin căn hộ:
  • Diện tích tim tường: 47.7 m²
  • Diện tích thông thủy: 44.4 m²
Xem thông tin bán hàng của căn hộ này