Thông tin căn hộ:
  • Diện tích tim tường: 30.8 m²
  • Diện tích thông thủy: 28.0 m²
Xem thông tin bán hàng của căn hộ này