Thông tin căn hộ:
  • Diện tích tim tường: 37.0 m²
  • Diện tích thông thủy: 33.9 m²
Xem thông tin bán hàng của căn hộ này