CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021

Các tin khác

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

Cập nhật hình ảnh thi công tại dự án The Pegasuite II

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

Tiến độ thi công The Pegasuite II Tháng 02/2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 11/2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG THE PEGASUITE II - THÁNG 11/2020